LT

3 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys (2.2 MB)
6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys (2.8 MB)
9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys.pdf (2.9 MB)
12 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys (866.6 KB)
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys.pdf (246.2 KB)
2016 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.pdf (2 MB)
2016 m. nepriklausomo auditoriaus išvada.pdf (234.1 KB)
2016 m. veiklos ataskaita.pdf (3.9 MB)