LT

Viešieji pirkimai

 • Viešųjų pirkimų vykdymo tvarka

  Šiuo metu, vykdydama viešuosius pirkimus, perkančioji organizacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (aktualia redakcija), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-27 įsakymu Nr. 1S-97 ir VĮ „Regitra“ Viešųjų pirkimų valdymo tvarkos aprašu, patvirtintu VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2021-06-14 įsakymu Nr. 1V-294.

  Iki 2017-07-01 VĮ „Regitra“ vykdydama viešuosius pirkimus vadovavosi Viešųjų pirkimų įstatymu aktualia redakcija ir šiomis įmonės patvirtintomis taisyklėmis:

  • VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-34 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-208, pakeitimo“ (negalioja).
  • VĮ „Regitra“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (negalioja).
  • VĮ „Regitra“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (negalioja).
  • Įsakymas Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-208 „Dėl Valstybės įmonės „Regitra“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (2015 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-34 redakcija) paskelbimo negaliojančiu (negalioja).
 • Pirkimų planai

    Archyvas

 • Skelbiami viešieji pirkimai

  2024 m. skelbiami viešieji pirkimai. Visi VĮ "Regitra" vykdomi skelbiami pirkimai matomi prisijungus prie Centrinio viešųjų pirkimų portalo (www.cvpp.lt), paieškos laukelyje "perkančioji organizacija" įrašius žodį "Regitra".

  2023 m. skelbiami viešieji pirkimai. Visi VĮ "Regitra" vykdomi skelbiami pirkimai matomi prisijungus prie Centrinio viešųjų pirkimų portalo (www.cvpp.lt), paieškos laukelyje "perkančioji organizacija" įrašius žodį "Regitra".

  2022 m. skelbiami viešieji pirkimai. Visi VĮ "Regitra" vykdomi skelbiami pirkimai matomi prisijungus prie Centrinio viešųjų pirkimų portalo (www.cvpp.lt), paieškos laukelyje "perkančioji organizacija" įrašius žodį "Regitra".

  2021 m. skelbiami viešieji pirkimai. Visi VĮ "Regitra" vykdomi skelbiami pirkimai matomi prisijungus prie Centrinio viešųjų pirkimų portalo (www.cvpp.lt), paieškos laukelyje "perkančioji organizacija" įrašius žodį Regitra.

  2021-2022 metais skelbiamos Rinkos konsultacijos. Visos VĮ "Regitra" skelbiamos rinkos konsultacijos matomos prisijungus prie Centrinio viešųjų pirkimų portalo 9www.cvpp.lt), paieškos laukelyje "perkančioji organizacija" įvertinus žodį Regitra.

  2020 m. skelbiami viešieji pirkimai

  2018-2019 m. skelbiami viešieji pirkimai

  2012-2017 m. Viešųjų pirkimų komisijos atlikti pirkimai pateikti archyve.

  Archyvas

 • Ataskaitos

  2024 m.

  Pirkimų procedūrų ataskaitos skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje. Ataskaitas galima rasti, prisijungus prie Centrinio viešųjų pirkimų portalo (www.cvpo.lt), skiltyje "Ataskaitos", paieškos lauke nurodžius žodį "Regitra".  

  Mažos vertės pirkimų ataskaita (AT-3).

  2023 m.

  Pirkimų procedūrų ataskaitos skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje.

  2022 m.

  Pirkimų procedūrų ataskaitos skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje.

  2021 m.

  Pirkimų procedūrų ataskaitos skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje.

  2020 m.

  Pirkimų procedūrų ataskaitos skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje.

  Įvykdytos ar nutraukos pirkimo sutarties ataskaitos.

   

  2019 m.

  Pirkimų procedūrų ataskaitos skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje.

  Įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitos.

   

  Mažos vertės pirkimų ataskaitos:

  2022 m.

  2021 m.

  2020 m.

  2019 m.

  2018 m.

  2017 m.

  2016 m.

  2015 m.

 • Sprendimas neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis

  2022 metai:

  Sausis, vasariskovas, balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis

  Nuo 2023 m. sprendimas neatlikti pirkimo naudojantis (iš / per) centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis nurodomas pirkimo sąlygose.

  Archyvas

 • Informacija apie sudarytas sutartis

  2017-2024 m. sudarytos sutartys. Visos VĮ "Regitra" sudarytos sutartys skelbiamos Centriniame viešųjų pirkimų portale (www.cvpp.lt), skiltyje "Sutartys", paieškos laukelyje nurodžius žodį "Regitra".