LT

Naujienos

2022 06 20
Darbą pradeda nauja „Regitros“ valdyba

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė susitiko su ketveriems metams sudarytos naujos valstybės įmonės „Regitra“ valdybos nariais. Ministrė tikisi, kad paskirtų valdybos narių turimos žinios ir patirtis padės efektyviai įmonei organizuoti veiklą – užtikrinti sėkmingą elektroninių paslaugų plėtrą, gerinti klientų aptarnavimo kokybę bei suvaldyti korupcijos rizikas.

„Skaidrumas, paslaugų prieinamumas ir skaitmenizacija – tai pagrindiniai lūkesčiai įmonei ir jos naujajai valdybai. Tikimės aukščiausių įmonės valdymo standartų, inovatyvių sprendimų ir naujos darbo kultūros. Lūžis „Regitroje“ jau vyksta. Tikiu, kad skirtingos valdybos narių patirtys, jų kompetencija ir profesionalumas padės judėti įmonei greičiau ir tvirčiau nubrėžta kryptimi bei sukurti reikiamus įrankius veiklos tobulinimui“, – sako ministrė Agnė Bilotaitė.

Vienas svarbiausių įmonės prioritetų šiuo metu – skaidrumo užtikrinimas tiek paslaugų teikimo, tiek viešųjų pirkimų srityse. Įmonė tobulina korupcijai atsparią aplinką bei didina įmonės darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą. „Regitra“ jau atliko daug veiksmų, dar imasi ar ieško papildomų prevencijos priemonių, siekdama eliminuoti neskaidrumo apraiškas vairavimo egzaminų srityje.

Pasak ministrės A. Bilotaitės, „Regitros“ veiklai ir automobilių prekybos sektoriui teigiamų pokyčių atnešė ir prieš daugiau nei metus įvesta Transporto priemonių savininkų apskaitos sistema. Tam buvo sukurtas unikalus savininko deklaravimo kodas (SDK). Šį kodą privalo turėti kiekviena šalyje esanti transporto priemonė – jis būtinas tiek automobilio pardavimo, tiek registracijos „Regitroje“ metu.

„Automobilių prekybos sektorius tapo skaidresnis, valstybės biudžetas gauna daugiau pajamų, išaugo automobilių prekybos veiklą įregistravusių asmenų skaičius“, – sako ministrė A. Bilotaitė.

Naujos VĮ „Regitra“ valdybos sudėtyje – 5 nariai: Vidaus reikalų ministerijos atstovė – Indrė Gasperė, Administravimo departamento Teisės taikymo skyriaus patarėja, įmonės darbuotojų atstovas – Povilas Ruškus, „Regitra“ Vilniaus filialo Transporto priemonių registracijos vyresnysis specialistas, Giedrė Blazgienė, turinti kompetencijos klientų aptarnavimo srityje, Orijana Mašalė, turinti kompetencijos strateginio planavimo ir valdymo srityje, Tomas Tumėnas, turintis kompetencijos finansų srityje.

Valdybos nariai turi atitikti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus. Bendrieji reikalavimai susiję su išsilavinimu ir nepriekaištinga reputacija, o specialieji – su darbiniais įgūdžiais ir kompetencijomis, kurios užtikrintų įmonės valdymą bei veiklos tobulinimą.

Kandidatų atranka buvo atliekama į valdybos narių, kurie turi kompetencijų strateginio valdymo, finansų valdymo, klientų aptarnavimo ir teisės srityse, vietas.

Vadovaujantis  teisės aktais, valdybos nariais skiriami valstybės tarnautojai, darbuotojų atstovai, kiti fiziniai asmenys. Penktadalis narių privalo būti įmonės atstovai, o ne mažiau kaip pusė – nepriklausomi. Nepriklausomi valdybos nariai posėdžiuose svarstydami klausimus, priskirtus valdybos kompetencijai, sprendimus priims savarankiškai.

Vidaus reikalų ministerijos informacija