LT

Duomenų teikimo paslaugos

 • Prašymo užpildymas

  Jei norite užsakyti:

   

  1. Pažymą apie transporto priemonių registravimo duomenis ar transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutarties kopiją, pirmiausia Jums reikia užpildyti žemiau esančią prašymo formą „Prašymas dėl pažymos apie transporto priemonių registravimo duomenis išdavimo“.

  PASTABOS:

  • Jei prašoma duomenų apie sutuoktinio vardu registruotas transporto priemones, papildomai prašyme turi būti nurodyti sutuoktinio duomenys ir prie prašymo pridedama santuokos faktą patvirtinančio dokumento (liudijimo, išrašo) kopija.
  • Pirkimo–pardavimo sutarties kopija išduodama, jei transporto priemonės registravimo / išregistravimo veiksmai buvo atlikti padalinyje po 2014 m. Atkreipiame dėmesį, kad dokumentų kopijos saugomos nuo 2014 m.

   

  2. Transporto priemonių ir vairuotojų statistinius duomenis, pirmiausia Jums reikia užpildyti žemiau esančią prašymo formą „Prašymas susistemintiems duomenims gauti“.

  1. Prašymas dėl pažymos apie transporto priemonių registravimo ir /ar vairuotojų pažymėjimo išdavimo duomenis (143.6 KB)
  2. Prašymas susistemintiems duomenims gauti (112 KB)
  PRAŠYMO PILDYMO INSTRUKCIJA (dėl transporto priemonių susistemintų duomenų gavimo) (199.3 KB)
 • Prašymo pateikimas

  Užpildytą prašymo formą pateikite vienu iš šių būdų:

  1. El. paštu info@regitra.lt. Užpildytą prašymą ir teikiamus priedus, pvz.: įgaliojimą, (jei pridedama), būtina pasirašyti el. parašu.

  PASTABA. Kai teikiamas prašymas dėl transporto priemonių statistinių duomenų, pakanka fizinio parašo (pasirašyti el. parašu nebūtina).

  2. Per e. pristatymo sistemą

  Pateikti

  3. „Regitros“ padalinyje

  4. Registruotu paštu, nurodant šį adresą:

  Akcinei bendrovei „Regitra“, Liepkalnio g. 97A, LT-02121 Vilnius.

  Siunčiant prašymą registruotu paštu, papildomai turite pateikti ir asmens tapatybės dokumento kopiją.

   

  Gavus Jūsų prašymą ir įvertinus prašomus duomenis, Jums bus išrašyta išankstinė sąskaita. Ją apmokėjus, pažyma bus siunčiama prašyme nurodytu būdu.

 • Kainos
  Eil. Nr. Pavadinimas Kaina
  1. Atlyginimo už Kelių transporto priemonių registro duomenis dydžiai   Parsisiųsk
  2. Atlyginimo už Kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenis dydžiai  Parsisiųsk
  3. Papildomai teikiamų paslaugų (informacijos parengimo, siuntimo ir pan.) kainos Parsisiųsk
  4. Atsakymo į nestandartinį paklausimą dėl statistinių duomenų parengimo kaina arba nestandartinės paieškos VĮ „Regitra“ tvarkomuose registruose (informacinėse sistemose) atlikimo kaina (neįtraukiant atlyginimo už tvarkomų registrų duomenų vienetą). 30 Eur (su PVM)

   

  Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 385 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio mokesčio dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“.

  Vidaus reikalų ministro 2014 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. 1V-695 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-730 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro administravimo išlaidų ir investicijų grąžos skaičiavimo taisyklių ir atlyginimo už Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio mokesčio dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“.

 • Duomenų teikimo tvarka

  Su „Regitros“ tvarkomų registrų duomenų teikimo tvarka galite susipažinti ČIA.