LT

Apeliacijų pateikimo tvarka

Ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo egzamino laikymo galite kreiptis į padalinį, kuriame laikėte egzaminą, ir pateikti prašymą asmeniškai peržiūrėti laikyto praktikos egzamino vaizdo įrašą. Prašymą pateikite raštu „Regitros“ padalinyje, kuriame laikėte egzaminą. Egzamino vaizdo įrašo kopija egzaminuojamajam neteikiama.

 • Apeliacijų pateikimo procesas

  1. Pirmiausia, jei esate nepatenkinti tuo, kaip vyko ir buvo įvertintas egzaminas, prašome kreiptis į „Regitros“ padalinio, kuriame laikėte egzaminą, vyresnįjį specialistą, su kuriuo aptarsite Jums iškilusius klausimus.

  2. Jei tai Jūsų netenkina, tuomet per 3 darbo dienas nuo egzamino galite pateikti apeliaciją „Regitros“ generaliniam direktoriui.

 • Ką rašyti apeliacijoje?

  Apeliacijoje nurodykite savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, datą, apeliacijos motyvus ir reikalavimus. Pasistenkite savo motyvus ir reikalavimus išdėstyti kuo aiškiau, nes kuo tiksliau bus išdėstyti Jūsų motyvai ir reikalavimai, tuo objektyvesnis bus Apeliacijos nagrinėjimas.

 • Būdai, kaip galima pateikti pasirašytą apeliaciją

  1.  Asmeniškai „Regitros“ padalinyje (su savimi turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

  2. Išsiunčiant paštu, adresu: Valstybės įmonei „Regitra“, Liepkalnio g. 97A, LT-02121 Vilnius (kartu turite pateikti galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją).

  3. Pasirašytą elektroniniu parašu išsiunčiant el. paštu regitra@regitra.lt.

  PASTABA. Apeliacijos nagrinėjimas trunka iki 20 darbo dienų.

 • Kokius sprendimus gali priimti Apeliacijos komisija?

  Apeliacijos komisija gali priimti vieną iš šių sprendimų:

   

  1. Anuliuoti egzamino rezultatą ir leisti pakartotinai nemokamai laikyti egzaminą arba grąžinti už egzaminą sumokėtą įmoką.

  2. Palikti galioti egzamino rezultatą.