LT

Egzamino vertinimas

 • Galimų klaidų tipai

  Praktikos egzamino metu gali būti fiksuojamos šios klaidos:

   

  • nekritinės (NK) – veiksmas, kuris parodo nepakankamą egzaminuojamojo įgūdžių lygį, bet vienas pats nekelia grėsmės jokiam eismo dalyviui ar netrukdo saugiai valdyti transporto priemonės, t. y. nesudaro potencialiai pavojingos situacijos;
  • specifinės pasikartojančios (SPK) – tai šešios nekritinės klaidos, atliekant tą patį vertinamą veiksmą;
  • kritinės (KK) – veiksmas, kuris parodo nederamą egzaminuojamojo įgūdžių, gebėjimų lygį ar nepagarbą, neatsargumą kitų eismo dalyvių atžvilgiu. Taip pat gali kelti arba kelia grėsmę bet kokiam eismo dalyviui, gali trukdyti arba trukdo saugiai valdyti transporto priemonę, t. y. sudaro potencialiai pavojingą situaciją.

   

  Tam, kad egzaminas būtų išlaikytas, galima padaryti ne daugiau kaip 8 nekritines klaidas ir nė vienos kritinės ir specifinės pasikartojančios klaidos.

 • Vertinimo kriterijai

  Egzaminuotojai būsimo vairuotojo įgūdžius vertina remdamiesi standartizuotais vertinimo kriterijais. Su jais susipažinti galite ČIA.

 • Pažangios pagalbos vairuotojui sistemos

  Šiandien kai kuriuose „Regitros“ automobiliuose, skirtuose būsimiems vairuotojams egzaminuoti, jau yra naudojamos tam tikros pažangios pagalbos vairuotojui sistemos. Pavyzdžiui: galiniai parkavimo davikliai, „Stop&Go“ sistema, pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema bei kt. 

  Prieš prasidedant egzaminui, būsimą vairuotoją egzaminuotojas supažindina su automobilio ypatumais bei jame esančiomis saugumo sistemomis.  

  PASTABA. Egzaminuojamasis gali pats spręsti, ar per egzaminą nori naudotis pagalbinėmis sistemomis. Tad priklausomai nuo egzaminuojamojo pasirinkimo, egzamino metu jos gali būti įjungtos arba išjungtos. 

   

  Svarbu pastebėti, kad šios sistemos būsimam vairuotojui veikia tik kaip papildomos pagalbinės priemonės, todėl:

   

  • egzaminavimo tikslas ir vertinimas išlieka toks pat;
  • būsimam vairuotojui ir toliau keliami tie patys reikalavimai: jis privalo turėti visus būtinus įgūdžius, kurie leistų jam saugiai ir savarankiškai dalyvauti viešajame eisme;
  • egzaminuojamasis per egzaminą turi pademonstruoti ne tik kaip geba valdyti automobilį, bet ir kaip įvertina galimas grėsmes kelyje, kokius reikiamus sprendimus priima.

  Taigi, nepaisant to, kokios sistemos yra naudojamos automobilyje, egzaminuojamasis ir toliau per egzaminą turi naudotis veidrodėliais, žvalgytis bei imtis kitų atsargumo priemonių, padėsiančių įsitikinti, kad jo atliekami manevrai nekelia grėsmės aplinkiniams.

   

  Kokios saugumo sistemos naudojamos naujuose „Regitros“ automobiliuose?

   

  Egzaminavimui skirtuose automobiliuose yra šios pagrindinės pagalbos sistemos:  

   

  • Galiniai parkavimo davikliai. Padeda išvengti susidūrimo važiuojant atbulomis. Naudojantis šia sistema, vairuotojas turi pademonstruoti visus stebėjimo ir žvalgymosi įgūdžius – atsisukti atgal, dairytis per petį, stebėti vaizdą veidrodėliuose. Jis neturi būti priklausomas nuo galinių parkavimo daviklių ir neturi jų naudoti kaip pagrindinio informacijos šaltinio.
  • Eismo juostos palaikymo sistema. Padeda važiuoti eismo juostos ribose ir net viduriu, taip pat ir pasukdama vairą, esant poreikiui. Kaip ir be tokios saugumo sistemos – egzaminuotojas stebi ir vertina gebėjimą išlaikyti stabilią trajektoriją eismo juostos ribose.
  • Susidūrimo prevencijos sistema. Skirta nustatyti ir stebėti priekyje važiuojantį automobilį kameros pagalba, kad įspėtų vairuotoją apie neišvengiamą susidūrimą, o prireikus – stabdyti. Egzaminuojamojo gebėjimas pasirinkti saugų atstumą pagal važiavimo greitį vertinamas taip pat, kaip ir egzaminuojant be šios sistemos.
  • Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema. Ši sistema kelias sekundes prilaiko automobilį, kol vairuotojas perkelia koją nuo stabdžių prie greičio pedalo.