LT

Automobilių registracijos mokestis

Automobilių registracijos mokestis

Nuo 2020 m. liepos 1 d. registruojant lengvuosius ir lengvuosius krovininius automobilius (M1 ir N1 kategorijos) taikomas registracijos mokestis priklausomai nuo degalų rūšies bei jų kombinacijų ir kai išmetamo CO2 kiekis viršija daugiau nei 130 g/km.

 • Kam taikomas / netaikomas mokestis?

  Mokestis taikomas, kai:

  • automobilis yra registruojamas pirmą kartą (registruojant naują ar įvežtą iš užsienio);
  • keičiasi automobilio valdytojas (pvz.: prieš tai Lietuvoje eksploatuotas automobilis yra registruojamas kito valdytojo vardu, suteikiama teisė valdyti automobilį kitam asmeniui nuomos pagrindu ir kt.);
  • po išregistravimo automobilis yra registruojamas iš naujo (pvz.: pasibaigus laikinos registracijos terminui*).

  *Laikinos registracijos terminą galite pasitikrinti registracijos liudijimo H grafoje. Dėl registracijos paslaugų kviečiame kreiptis dar nepasibaigus šiam terminui.

   

  Mokestis netaikomas:

  • laikinai (iki mėnesio) registruojamiems automobiliams, kurie yra išvežami iš Lietuvos teritorijos;
  • istoriniams automobiliams, kuriems yra išduodami istoriniai numerio ženklai;
  • registruojamiems automobiliams, kai nesikeičia jų valdytojas (pavyzdžiui: išsimokėjus lizingą už automobilį, kai asmuo buvo nurodytas jo valdytoju) ir dėl registracijos kreipiamasi nepasibaigus laikinos registracijos terminui, taip pat keičiant asmens pavardę, užsisakant registracijos liudijimo dublikatą vietoj prarasto ar sugadinto ir kt.);
  • automobilių paveldėjimo atvejais (kai automobilio buvusio valdytojo, kuris buvo automobilio savininkas, mirties atveju automobilis įregistruojamas naujo valdytojo vardu);
  • automobiliams, kuriuose yra sumontuota neįgaliesiems skirta įranga (transporto priemonės kilmės ar patvirtinimo dokumentuose turi būti įrašytas „SH“ arba „SV“ specialusis paskirties kodas).

   

  PASTABA. Registruojant visiškai naują automobilį sumokėti mokestį reikia, bet jį galima susigrąžinti, jei automobilis išregistruojamas ir išgabenamas iš Lietuvos teritorijos per 90 dienų nuo pirmosios įregistravimo datos (žr. žemiau esančią skiltį „Kaip susigrąžinti mokestį?“).

 • Kaip apskaičiuojamas CO2 kiekis?

  Mokestis taikomas, kai išmetamo CO2 kiekis viršija 130 g/km. 

   

  CO2 kiekis gali būti nustatomas (išvardyta prioritetine tvarka):

   

  1. Kai CO2 kiekis yra nurodytas šiuose automobilio dokumentuose:

  • kilmės dokumente (pvz.: registracijos liudijime);
  • patvirtinimo dokumente (pvz.: ekspertizės pažymoje, atitikties sertifikate (CoC)).

   

  2. Jei CO2 kiekis nėra nurodytas aukščiau įvardytuose dokumentuose, tuomet jis nustatomas remiantis kitų registruotų lygiaverčių automobilių išmetamu CO2 kiekiu (apskaičiuojant medianą).

  Tam reikalingi šie duomenys:

  • tipas;
  • variantas;
  • versija.

  PASTABA. Šiuos duomenis galite rasti atitinkamuose automobilio dokumentuose (žr. žemiau esančią skiltį „Kokius dokumentus reikia pateikti?“).

   

  3. Jei CO2 kiekio nėra galimybės nustatyti pagal lygiaverčių automobilių išmetamą CO2 kiekį, tuomet jis yra apskaičiuojamas pagal įstatyme numatytas formules.  

  Apskaičiavimui reikalingi techniniai automobilio duomenys, esantys kilmės ar pavirtinimo dokumentuose:

  • eksploatuoti parengtos motorinės transporto priemonės masė (kg);
  • didžiausia motorinės transporto priemonės variklio galia (kW);
  • pavarų dėžės tipas (mechaninė, automatinė).

  PASTABA. Priklausomai nuo automobilio degalų rūšies, apskaičiuojant gali būti naudojami ne visi duomenys.

   

  4. Jei CO2 kiekio nėra galimybės apskaičiuoti pagal įstatyme numatytas formules įvedant konkretaus automobilio techninius duomenis, tuomet bus įvedami lygiaverčių transporto priemonių duomenys (apskaičiuojant medianą). 

  Tam reikalingi šie duomenys:

  • tipas;
  • variantas;
  • versija.

  PASTABA. Šiuos duomenis galite rasti atitinkamuose automobilio dokumentuose (žr. žemiau esančią skiltį „Kokius dokumentus reikia pateikti?“).

 • Kokie yra mokesčio dydžiai?

  PASTABA. 2024 m. sausio 9 d. mokesčio dydžiai atnaujinti pagal Valstybės duomenų agenturos apskaičiuotą ir portale paskelbtą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą.

   

 • Mokesčio skaičiuoklė

  Jūs galite savarankiškai apskaičiuoti preliminarią registracijos mokesčio sumą, naudojantis skaičiuokle:

  Skaičiuoti

  Tikslus mokesčio dydis bus nustatomas automobilio registracijos metu.

  PASTABA. Nustatyti CO2 kiekį remiantis kitų jau registruotų lygiaverčių automobilių duomenimis galima tik „Regitros“ padalinyje registruojant transporto priemonę.

   

  Mokesčio apskaičiavimui reikalingus duomenis galite rasti šių dokumentų atitinkamose grafose:

  Duomenys Registracijos liudijimas (išduotas ES šalyje)

  Atitikties liudijimas (išduotas ES šalyje)

  Individualaus patvirtinimo liudijimas (išduotas Lietuvoje)

  Techninės ekspertizės pažyma (išduota Lietuvoje)

  Degalų tipas P.3 26. 26. P.3
  Galios šaltinis (elektra) P.3 23.; 23.1. 23.; 23.1. P.3
  Pavarų dėžė (tipas) 28.
  Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė, kg G 13. 13. G
  Didžiausia naudingoji galia, kW P.2 27.1 27.1 P.2
  Išmetamas CO2 kiekis, bendra vertė (NEDC), g/km V.7* 49.(1).1. 52. V.7
  Išmetamas CO2 kiekis, bendra svertinė vertė (NEDC), g/km (tik iš išorės įkraunamiems hibridams) V.7* 49.(1).1. 52. V.7
  Išmetamas CO2 kiekis, bendra vertė (WLTP) g/km V.7* 49.(4).4. 49.(1).1. V.7
  Išmetamas CO2 kiekis, bendra svertinė vertė (WLTP), g/km (tik iš išorės įkraunamiems hibridams) V.7* 49.(4).4. 49.(1).1. V.7

  *Papildomai CO2 kiekis gali būti nurodytas registracijos liudijimo grafoje „Žymos“.

 • Kaip ir kada bus sumokamas mokestis?

  Mokestis bus sumokamas automobilio registracijos metu:   

   

  • internetu (kai registruojamas Lietuvoje prieš tai eksploatuotas automobilis);
  • „Regitros“ padalinyje.

   

  Automobilio registracijos procedūra užbaigiama tik atlikus mokėjimą.

 • Kokius dokumentus reikia pateikti?

  CO2 kiekis bus nustatomas pateikiant šiuos registracijai reikalingus dokumentus.

 • Kaip susigrąžinti mokestį?

  Registracijos mokestis gali būti grąžinamas tais atvejais, kai visiškai naujas automobilis greičiau negu per 90 dienų nuo pirmosios įregistravimo datos buvo išregistruotas ir išgabentas iš Lietuvos teritorijos.


  Norint susigrąžinti mokestį:

   

  • automobilis turi būti išregistruotas ir išgabentas iš Lietuvos nepraėjus 90 dienų nuo pirmosios jo įregistravimo dienos;
  • paskutinis registre užfiksuotas automobilio valdytojas turi pateikti prašymą (internetu – pildo pats asmuo, padalinyje – užpildys darbuotojas).

  Prašymas grąžinti mokestį išnagrinėjamas per 20 d. d., o grąžinami pinigai pervedami į prašyme nurodytą banko sąskaitą.

   

  Susigrąžinti mokestį galima dviem būdais:


  1. Internetu

  Susigrąžinti

  Sistemoje Jums reikės pasirinkti paslaugą „Noriu susigrąžinti mokestį už išregistruotą ir iš Lietuvos išgabentą naują automobilį“.

   

  2. Padalinyje

  Dėl vizito padalinyje užsiregistruokite iš anksto ir būsite aptarnauti Jums patogiu laiku:

  Užsiregistruoti

  Padalinyje Jums reikės pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 • Teisės aktai