LT

Norintiems gauti laikinuosius (prekybinius) numerio ženklus

Laikinųjų (prekybinių) numerio ženklų užsakymas

Laikinieji numerio ženklai yra išduodami ūkio subjektams ir jais ženklinamos prekybininkų valdomos transporto priemonės, kurios ne ilgiau kaip vieną parą dalyvaus viešajame eisme Lietuvos teritorijoje.

Atkreipiame dėmesį, kad visos Lietuvoje esančios transporto priemonės turi turėti savininko deklaravimo kodą (SDK).

 • Kokiais atvejais išduodami laikinieji numerio ženklai?

  Laikinieji numerio ženklai gali būti išduodami šiais atvejais:

   

  1.    Kai aukščiau įvardytas transporto priemones vairuoja ūkio subjektas* arba ūkio subjekto darbuotojas ir kuriomis važiuojama į jų pardavimo, remonto, demonstravimo, komplektavimo, privalomosios techninės apžiūros atlikimo, atitikties įvertinimo, registravimo vietą;

  2.    Kai atliekamas parodomasis ar bandomasis važiavimas.

   

  PASTABA. Laikinaisiais numerio ženklais negali būti ženklinamos kitais komerciniais (kroviniams ar keleiviams vežti), asmeniniais ir kitokiais tikslais naudojamos transporto priemonės. Ūkio subjektas negali parduoti ar kitaip perleisti laikinųjų numerio ženklų kitiems asmenims.

  Transporto priemonės ženklinamos tik galiojančiais laikinaisiais numerio ženklais.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  *Ūkio subjektas – fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija, juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdantis transporto priemonių pardavimo, remonto, techninės priežiūros, tyrimų ir (ar) bandymų veiklą. Ūkio subjektu nelaikomos valstybės įmonės, valstybinės ar viešosios įstaigos, daugiabučių namų savininkų ar sodininkų bendrijos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, tarptautinės ir kitos organizacijos, nesusijusios su pirmiau išvardytomis veiklomis.

  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 1V-446 „Dėl laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą, išdavimo ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  Pranešimas dėl laikinųjų valstybinio numerio ženklų išdavimo tvarkos ir kainų pasikeitimo.

 • I ŽINGSNIS. „Regitra“

  Norėdami užsisakyti laikinuosius numerio ženklus, kreipkitės į bet kurį „Regitros“ padalinį.

  Kviečiame dėl vizito padalinyje užsiregistruoti iš anksto ir būsite aptarnauti Jums patogiu laiku:

  Užsiregistruoti

   

  „Regitros“ padalinyje pateikite:

   

  • asmens dokumentą;
  • įgaliojimą (jei kreipiasi atstovas);
  • ne anksčiau kaip prieš 60 dienų Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) arba Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis bei liudijantį tai, kad ūkio subjektas neturi mokestinės nepriemokos valstybės, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja VMI, o taip pat įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

   

   „Regitros“ padalinyje Jums taip pat reikės:

   

  • užpildyti deklaraciją, kad laikinuosius numerio ženklus naudosite pagal nustatytus reikalavimus;
  • sumokėti nustatyto dydžio įmoką už numerių išdavimą ir laikinųjų numerio ženklų žymėjimą informacinėje sistemoje.
 • II ŽINGSNIS. Numerio ženklų naudojimas

  Laikinieji numerio ženklai bus išduoti iš karto, kai sumokėsite už paslaugą.

   

  Laikinaisiais numerio ženklais galėsite naudotis, jei:

   

  • informacinėje sistemoje* užpildysite duomenis apie transporto priemonę, kurią ketinate ženklinti laikinaisiais numerio ženklais (Jums reikės nurodyti numerio ženklų numerį, transporto priemonės markę, komercinį pavadinimą, identifikavimo numerį, spalvą ir kt.);
  • transporto priemonė, kurią ketinama ženklinti laikinaisiais numerio ženklais, yra techniškai tvarkinga (pagal Kelių eismo taisyklių numatytus atvejus);
  • ūkio subjektas bus apsidraudęs transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu;
  • ūkio subjektas bus sumokėjęs valstybės nustatytus su transporto priemone ar su jos dalyvavimu viešajame eisme susijusius mokesčius.

  *Duomenis galite užpildyti Kelių transporto priemonių registravimo sistemoje (eKETRIS) arba galite kreiptis į „Regitros“ padalinį, kur duomenis užpildys įmonės darbuotojas.

   

  PASTABA. Nuo numerio ženklų išdavimo datos ūkio subjektams suteikiama teisė 2 m. „Regitros“ informacinėje sistemoje žymėti transporto priemonių dalyvavimą viešajame eisme. Jei po 2 m. ūkio subjektas toliau planuoja vykdyti veiklą, „Regitros“ padalinyje jam reikės sumokėti nustatytą mokestį už galimybę naudotis informacine sistema iki 2 m. ir pakartotinai pateikti visus I žingsnyje įvardytus dokumentus.

 • Kainos
  Paslauga Kaina (Eur)
  Laikinieji numerio ženklai (prekybiniai) 3,60 (vienetas)

  7,20 (komplektas)

  Laikinųjų numerio ženklų naudojimo apskaita „Regitros“ informacinėje sistemoje (2 metams) 23,20 (už vieną laikinųjų numerio ženklų rinkinį)
  Trumpalaikio (vienos paros) dalyvavimo eisme leidimo išrašymas „Regitros“ padalinyje 2,42 (už vieną įrašą)