LT

JK išduotų vairuotojo pažymėjimų keitimas po „Brexit“

Ką būtina žinoti apie vairuotojo pažymėjimų keitimą po „Brexit“?

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Lietuva Jungtinėje Karalystėje (JK) išduotus vairuotojo pažymėjimus keičia žemiau nurodytomis sąlygomis. Pagrindinis kriterijus, kuriuo remiantis keičiami vairuotojo pažymėjimai, yra teisės vairuoti įgijimo data. Ją galite rasti vairuotojo pažymėjimo nugarėlės 10-oje grafoje.

SVARBU:

 • JK išduotas nacionalinis vairuotojo pažymėjimas keičiamas, jei jo galiojimo terminas yra nepasibaigęs. Jei vairuotojo pažymėjimo galiojimo terminas pasibaigė jau gyvenant Lietuvoje, jis gali būti keičiamas per 1 metus nuo atvykimo gyventi į Lietuvą;
 • JK vietoj lietuviško vairuotojo pažymėjimo išduoti dokumentai keičiami įprasta tvarka, t. y. vairavimo egzaminų laikyti nereikia.
 • Kada galite pasikeisti vairuotojo pažymėjimą?

  Pasikeisti vairuotojo pažymėjimą galite, jei Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje*. Tai galite įrodyti dviem būdais:

   

  1. Jūsų gyvenamoji vieta turi būti deklaruota Lietuvoje bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais. Šiuos duomenis gausime automatiškai iš Gyventojų registro.

  Deklaruoti savo gyvenamąją vietą itin paprasta. Tai galite padaryti internetu ČIA.

   

  2. Jei Jūsų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Lietuvoje arba ji buvo deklaruota mažiau kaip 185 dienas per kalendorinius metus, tuomet savo nuolatinę gyvenamąją vietą galite pagrįsti Jūsų pasirinktais dokumentais, įrodančiais Jūsų asmeninius ar darbo ryšius Lietuvoje.

  Galimi ryšiai su Lietuva

  Patvirtinantys dokumentai

  pradėjote dirbti Lietuvoje

  darbo sutartis; individualios veiklos pažyma; verslo liudijimas; išrašas iš Užimtumo tarnybos ar kt.

  esate studentas ar moksleivis iš Lietuvos ir šiuo metu mokotės užsienyje

  dokumentas iš mokymo įstaigos išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas**

  esate užsienio šalių studentas ar moksleivis ir mūsų šalyje studijuojate ar lankote mokyklą ne trumpiau nei 6 mėnesius

  dokumentas iš mokymo įstaigos

  buvote išvykęs atlikti arba dabar atliekate apibrėžtos trukmės profesinę užduotį užsienyje arba praktiką

  pažymėjimas iš įmonės apie komandiruotę; praktikos sutartis su įmone ar kt. išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti**

  darbo ir asmeniniai ryšiai yra skirtingose valstybėse bei pakaitomis jose gyvenate, tačiau nuolat sugrįžtate į Lietuvą dėl asmeninių ryšių:

  • Lietuvoje gyvena vyras/žmona ir/arba nepilnamečiai vaikai;
  • artimųjų ligos atveju (globa, slauga ar kt.)
  • kt.

  pažyma apie šeimos sudėtį ir šeimos narių deklaruotą nuolatinę gyvenamąją vietą iš Registrų centro (daugiau informacijos ČIA); pažyma iš gydymo įstaigos apie artimųjų globą ar slaugą; kt.

  *Nuolatinė gyvenamoji vieta – pareiškėjo gyvenamoji vieta, kurioje jis paprastai gyvena bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais dėl asmeninių ir darbo ryšių arba, jeigu jis darbo ryšių neturi, tik dėl asmeninių ryšių, kurie artimai sieja pareiškėją su vieta, kurioje jis gyvena; pareiškėjo, kurio darbo ir asmeniniai ryšiai yra skirtingose vietose ir kuris dėl to skirtingose vietose, esančiose dviejose ar daugiau valstybių, pakaitomis gyvena, gyvenamoji vieta laikoma jo asmeninių ryšių vieta tik tada, jei pareiškėjas čia nuolat sugrįžta (ši sąlyga netaikytina, kai pareiškėjas užsienio valstybėje gyvena, kad atliktų apibrėžtos trukmės užduotį); mokyklos ar universiteto lankymas nereiškia nuolatinės gyvenamosios vietos pakeitimo.

  PASTABA. Asmenys, kurie Lietuvos Respublikoje atstovauja užsienio valstybes ar tarptautines organizacijas, bei jų šeimos nariai, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais, nėra laikomi nuolatiniais Lietuvos gyventojais.

  **Kai kuriose užsienio valstybėse išduoti dokumentai turi būti legalizuoti. Daugiau informacijos ir valstybių sąrašą, kurių išduoti dokumentai turi būti legalizuoti, rasite ČIA.

 • Jei teisę vairuoti JK įgijote iki 2020 m. gruodžio 31 d.

  Jei teisę vairuoti JK įgijote iki 2020 m. gruodžio 31 d. – egzaminų laikyti nereikės

   

  Jei teisę vairuoti Jungtinėje Karalystėje įgijote iki 2020 m. gruodžio 31 d., tuomet grįžus gyventi į Lietuvą pasikeisti jį galėsite tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir iki šiol (kai JK dar buvo ES narė). Kitaip tariant, keičiant vairuotojo pažymėjimą vairavimo egzaminų iš naujo laikyti nereikės.

   

  Tam, kad galėtumėte pasikeisti vairuotojo pažymėjimą, Jums reikės:

   

  • būti nuolatiniu Lietuvos gyventoju. Kitaip tariant, Lietuvoje gyventi bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais. Arba pagrįsti ryšius su Lietuva. Pavyzdžiui: pateikti darbo sutartį ar kt.;
  • taip pat pasitikrinti sveikatą ir gauti vairuotojo medicininę pažymą.

   

  Tuomet Jums reikės atvykti į „Regitros“ padalinį ir pateikti šiuos dokumentus:

   

  • asmens tapatybės dokumentą;
  • galiojančią vairuotojo medicininę pažymą (ji gaunama automatiškai);
  • JK išduotą vairuotojo pažymėjimą.

   

  PASTABA. Jei teisę vairuoti įgijote Lietuvoje, tačiau vairuotojo pažymėjimą pasikeitėte JK (prieš arba po „Brexit“), jis taip pat bus keičiamas įprasta, t. y., anksčiau aprašyta, tvarka.

 • Jei teisę vairuoti JK įgijote po 2020 m. gruodžio 31 d.

  Jei teisę vairuoti JK įgijote po 2020 m. gruodžio 31 d. – vairuotojo pažymėjimas bus keičiamas kaip išduotas trečiojoje šalyje. Daugiau informacijos apie tai rasite ČIA.