LT

Prarastos teisės vairuoti grąžinimas

Jei teisė vairuoti atimta trumpiau nei metams (vairuotojui esant blaiviam)

Jei teisė vairuoti atimta trumpiau nei metams (esant neblaiviam ar apsvaigusiam)

Jei teisė vairuoti atimta metams ar ilgiau (vairuojant blaiviam, neapsvaigusiam)

Jei teisė vairuoti atimta metams ar ilgiau (vairuojant neblaiviam ar apsvaigusiam)

Jei teisė vairuoti atimta pradedančiajam vairuotojui per nustatytą terminą nebaigusiam papildomo vairuotojų mokymo

Jei teisė vairuoti atimta dėl sveikatos būklės ar elgesio