LT

Siekiant užtikrinti efektyvią interesų konfliktų prevenciją, įmonėje patvirtintos Antikorupcinio elgesio taisyklės ir pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.

Taisyklėse įtvirtintos akcinės bendrovės „Regitra“ darbuotojų privačių interesų deklaravimo, nusišalinimo ir nušalinimo procedūros, prievolės keičiant darbą, vadovų pareigos įgyvendinant interesų konfliktų prevenciją, privačių interesų deklaravimo kontrolės nuostatos ir lobistinės veiklos priežiūros tvarka.

Įmonės Korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas yra atsakingas už viešųjų ir privačių interesų prevenciją, stebėseną bei kontrolę, lobistinės veiklos nuostatų laikymosi kontrolę.

Detali instrukcija, kaip deklaruoti privačius interesus, pateikta Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje.

 

Informacija apie AB „Regitra“ generalinio direktoriaus nusišalinimus ar nušalinimus

 

Aktualūs teisės aktai: