LT

Veiklos sritys

 • Apie įmonę

  Akcinė bendrovė „Regitra“ įsteigta 2000 m., vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu.

  Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

  „Regitra“ nuosavybės teise priklauso valstybei, jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

  Įmonė tvarko Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registrus, registruoja motorines transporto priemones ir jų priekabas, egzaminuoja kandidatus į vairuotojus, išduoda ir keičia vairuotojo pažymėjimus.

 • Veiklos sritys
  • Kandidatų į vairuotojus egzaminavimas
  • Vairuotojo pažymėjimų išdavimas
  • Transporto priemonių registravimas
  • Valstybinio numerio ženklų išdavimas
  • Registrų duomenų teikimas