LT

 

☑️ Pareigos: Duomenų apsaugos pareigūnas (-ė)

 

☑️ Darbo užmokestis (bruto): 2900-3500 Eur

Kas mėnesį prie darbo užmokesčio gali būti mokamas papildomas darbo užmokestis (iki 20 %) už darbuotojo veiklos rezultatus (preliminariai 3480 - 4200 Eur bruto).   

Kitos papildomos naudos.

 

☑️ Darbo vieta: Liepkalnio g. 97A, Vilnius

☑️Darbo pobūdis:  

 • stebėsite ir tikrinsite bendrovės asmens duomenų tvarkymo veiklą; 
 • vertinsite ar bendrovės asmens duomenų tvarkymo veikla atitinka BDAR reikalavimus;
 •  periodiškai teiksite informaciją asmens duomenis tvarkantiems darbuotojams apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą, ir konsultuosite juos asmens duomenų tvarkymo klausimais;
 •  konsultuosite duomenų subjektus jų teisių įgyvendinimo klausimais, prireikus padėsite duomenų subjektams įgyvendinti jų teises;
 •  būsite atsakingas už savalaikį darbuotojų supažindinimą su įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis; 
 • kontroliuosite darbuotojų vykdomas asmens duomenų tvarkymo operacijas; bendradarbiausite su priežiūros institucija ir atliksite kontaktinio asmens funkcijas; 
 • nedelsdamas imsitės priemonių pašalinti asmens duomenų tvarkymo / saugos pažeidimą (- us); vertinsite rizikas, kylančias vykdant bendrovės asmens duomenų tvarkymo operacijas, ir teiksite siūlymus bei išvadas bendrovės generaliniam direktoriui dėl priemonių šioms rizikoms suvaldyti nustatymo; 
 • rengsite, derinsite ir teiksite atitikties užtikrinimui reikalingus vidaus teisės aktus, raštus, planus, ataskaitas, atsakymus į duomenų subjektų, priežiūros institucijų ir kitų asmenų paklausimus, kitus raštus, susijusius su bendrovės vykdomu asmens duomenų tvarkymu; tvarkysite ir pildysite bendrovės duomenų tvarkymo veiklos įrašus; 
 • dalyvausite atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir prireikus vykdysite išankstines konsultacijas su priežiūros institucija; 
 • organizuosite ir (ar) vykdysite darbuotojų mokymus asmens duomenų apsaugos temomis; 
 • vykdysite kitas BDAR ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas ir kt. 

  

Mes tikimės, kad turite motyvacijos keistis ir keisti, noro dalintis patirtimi bei nestokoti atsakomybės jausmo dirbant mūsų komandoje.    

  

Taip pat:    

 • turite aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą; 
 • turite ne mažesnę kaip 2 (dvejų)  metų darbo patirtį asmens duomenų apsaugos srityje; 
 • atitinkate nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme; 
 • mokate anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 
 • esate susipažinęs ir darbe vadovaujatės Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Įmonės įstatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Įmonės veiklą, vidaus darbo tvarką bei Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą; 
 • gebate savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas; 
 • atitinkate teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. 

Siųsti CV

Papildoma informacija: savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite adresu:  karjera@regitra.lt su prierašu: „Duomenų apsaugos pareigūnė (-as)“  

Mielai atsakysime į iškilusius klausimus.   

Kontaktai pasiteirauti: karjera@regitra.lt. Konfidencialumą garantuojame