LT

 

☑️ Pareigos: Vakarų Lietuvos Klientų aptarnavimo centro Mažeikių padalinio egzaminuotojas (-a)

 

☑️ Darbo užmokestis (bruto): 1520-1800 Eur

Kas mėnesį prie darbo užmokesčio gali būti mokamas papildomas darbo užmokestis (iki 20 %) už darbuotojo (-jos) veiklos rezultatus (1824-2160 eur bruto).

Kitos papildomos naudos.

 

☑️ Darbo vieta: Gamyklos g. 36, Mažeikiai

 

☑️ Darbo pobūdis:

 

 • Tikrinti asmenų, siekiančių įgyti ar susigrąžinti teisę vairuoti motorines kelių transporto priemones, praktinius transporto priemonių vairavimo žinias, valdymo įgūdžius ir gebėjimus, atlikti kitas su vairuotojų egzaminavimu susijusias funkcijas.

 

☑️ Atrankos eiga:

 

 • Atrankos metu bus vertinami pretendentų, kurie atitiko bendruosius reikalavimus, praktiniai transporto priemonės valdymo įgūdžiai, vairavimo teorinės žinios, taip pat atliekamas psichologinis ir motyvacinis pretendentų vertinimas bei egzaminuotojo kompetencija (po mokymų atrankos pabaigoje)

 

☑️ Bendrieji reikalavimai:

 

 • Turėti ne žemesnį negu aukštesnįjį arba jam prilygintiną išsilavinimą
 • Būti ne jaunesniam (-ei) kaip 23 metų
 • Turėti ne mažesnę kaip 3 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo patirtį
 • Būti nepriekaištingos reputacijos
 • Per pastaruosius trejus metus nebuvo ir nėra atimta teisė vairuoti transporto priemones
 • Mokėti bent vieną užsienio kalbą

 

☑️ Kompetencijos reikalavimai:

 

Turėsi žinoti ir išmanyti:

 

 • Saugaus vairavimo pagrindus: išmanyti elgsenos vairuojant teorinius pagrindus, įžvelgti pavojų ir gebėti išvengti avarijos
 • Transporto priemonių technines ir fizines savybes
 • Vairavimą efektyviau naudojant kurą ir mažiau kenkiant aplinkai
 • Mokymo turinį, kuriuo grindžiami reikalavimai vairavimo egzaminui
 • Reikalavimus vairavimo egzaminui, vertinimo teoriją ir metodus
 • Teisės aktus, reglamentuojančius kelių eismą

 

Turėsi sugebėti ir būti įgudęs (-usi):

 

 • Apibrėžti ir paaiškinti, ko vairuotojas gali tikėtis egzamino metu
 • Aiškiai pateikti informaciją, pasirinkdamas (-a) egzaminuojamam vairuotojui tinkamą turinį, stilių, kalbą ir kontekstą, gebėti atsakyti į egzaminuojamo vairuotojo klausimus
 • Atidžiai sekti, stebėti ir nuosekliai vertinti vairuotojo veiksmus, ypač teisingą ir visapusišką pavojingų situacijų atpažinimą, tokių situacijų priežasties ir galimų padarinių nustatymą, įgytą kompetenciją ir klaidų pripažinimą
 • Greitai įsisavinti informaciją ir pateikti esminius dalykus
 • Atpažinti potencialias problemas ir sugebėti jas išspręsti
 • Laiku pateikti aiškų ir konstruktyvų atsiliepimą apie egzamino rezultatus
 • Elgtis su vairuotojais pagarbiai ir vertinti juos vienodai

 

☑️ Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

 

☑️ Papildoma informacija: savo gyvenimo aprašymą (CV) ir kitus reikalingus dokumentus siųskite el. paštu karjera@regitra.lt su nuoroda „Egzaminuotoja (-as) Mažeikiai" iki 2024-07-26. 

Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktai pasiteiravimui:  el. paštas karjera@regitra.lt

Konfidencialumą garantuojame.