LT

Naujienos

2023 06 27
Antrasis „Regitros“ Audito komitetas tęsia darbus įmonėje

Prie „Regitros“ Audito komiteto narių prisijungė Kristina Simonovič. Ši nepriklausoma komiteto narė kartu su kitais nepriklausomais komiteto nariais - Tomu Tumėnu ir pirmininkaujančia Nomeda Patackiene - tęs balandį naujai išrinktos Audito komiteto komandos darbus.

Audito komitetas buvo įsteigtas 2019 m., siekiant didinti įmonės veiklos skaidrumą ir efektyvumą, užtikrinti priimamų finansinių ir veiklos sprendimų naudą įmonės akcininkui, darbuotojams ir, žinoma, klientams.

Primename, kad pagrindinės Audito komiteto funkcijos yra: 

  • finansinės „Regitros“ atskaitomybės proceso stebėjimas ir rekomendacijų dėl proceso patikimumo teikimas;
  • „Regitros“ vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų efektyvumo, vidaus audito veiksmingumo stebėjimas;
  • auditoriaus (auditorių) arba audito įmonių nepriklausomumo peržiūrėjimas ir stebėjimas;
  • metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą atliekančios išorės audito įmonės pateiktų pastabų ir rekomendacijų nagrinėjimas, nuomonės teikimas Valdybai.