Informacija telefonu8 700 55151
LT

Vairuotojai

Pavadinimas 2014.01.01 2015.01.01 2016.01.01 2017.01.01 2018.01.01 2019.01.01
Kelių transporto priemonių vairuotojų registre įregistruotų vairuotojų, turinčių galiojančius vairuotojo pažymėjimus, skaičius 1 531 841 1 533 263 1 532 893 1 550 853 1 481 295 1 490 256

 

B kategorijos egzaminus pirmuoju bandymu išlaikiusių gyventojų dalis (proc.) nuo viso šį egzaminą laikiusių gyventojų skaičiaus 

Egzaminas 2013 m. 2014 m. 2015 m.  2016 m. 2017 m. 2018 m.
Teorija 65,56 58,19 55,81 55,22 57,08 53,13
Praktika (automatinė pavarų dėžė) 37,22 40,31 39,27 45,59 40,93 42,45
Praktika (mechaninė pavarų dėžė) 40,34 39,52 40,49 40,74 38,46 39,28

 

Asmenų, turinčių teisę vairuoti nurodytų kategorijų transporto priemones, skaičius  

Kategorija 2014.01.01 2015.01.01 2016.01.01 2017.01.01 2018.01.01 2019.01.01
AM 1 531 841 1 533 263 1 530 525 1 550 820 1 477 568 1 485 624
A1 202 759 197 417 195 175 195 927 186 168 186 267
A2 200 655 195 019 192 691 193 233 183 310 183 209
A 193 917 189 081 187 179 188 221 179 106 179 470
B1 1 494 138 1 500 298 1 505 252 1 534 884 1 475 066 1 483 787
B 1 494 044 1 500 233 1 505 190 1 534 816 1 475 006 1 483 714
BE 139 496 142 095 141 633 145 346 143 177 145 093
C1 311 897 307 362 301 309 300 837 285 221 283 296
C1E 134 170 136 125 135 735 137 468 134 904 136 608
C 306 212 301 911 296 142 295 808 280 423 278 723
CE 134 081 136 039 135 657 137 367 134 781 136 465
D1 93 287 91 312 88 589 87 233 82 689 82 012
D1E 73 632 72 310 68 983 69 347 66 129 65 659
D 90 545 88 635 86 003 84 710 80 207 79 607
DE 73 638 71 870 70 294 68 885 65 620 65 147
T 2 514 2 395 2 272 2 091 1 700 1 724