LT

Vairavimo mokymo įstaigoms

Vairavimo mokymo įstaigos „Regitrai“ elektroninėmis ryšio priemonėmis turi teikti duomenis apie:

  • vairuotojų, siekiančių įgyti teisę vairuoti, baigtą mokymą;
  • papildomą pradedančiųjų vairuotojų baigtą mokymą;
  • profesionalių (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų) motorinių transporto priemonių vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos baigtą mokymą ir (arba) periodinį profesinį baigtą mokymą (95 kodui vairuotojo pažymėjime gauti). 

PASTABA. Duomenų teikimo tvarką nustato Vairuotojų mokymo tvarkos aprašas, Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašas, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašas

 

Duomenys teikiami (gaunami) mokymo įstaigai su „Regitra“ pasirašius duomenų teikimo (gavimo) sutartį. Vykdant skirtingus mokymus, privalu sudaryti atitinkamas duomenų teikimo (gavimo) sutartis.

Jas galima pateikti dviem būdais:

1. pasirašius elektroniniu parašu. Kaip tai padaryti, skaitykite ČIA;

2. jei nėra galimybės pasirašyti elektroniniu parašu, du užpildytos, pasirašytos bei antspaudu patvirtintos sutarties egzemplioriai turi būti siunčiami adresu:

Valstybės įmonė „Regitra“
Liepkalnio g. 97A
02121 Vilnius

„Regitros“ pasirašytas sutarties egzempliorius bus grąžintas vairavimo mokymo įstaigai. Dėl techninių duomenų teikimo klausimų bus susisiekta su sutartyje mokymo įstaigos nurodytais kontaktiniais asmenimis.

 

Sutarčių formos:

  • sutartis su mokymo įstaigomis dėl asmenų, siekiančių įgyti teisę vairuoti
  • sutartis su vairuotojų papildomo mokymo įstaigomis
  • papildomas susitarimas, kai keičiami sutartyje nurodyti atsakingi asmenys

 

Mokytojų ir vairavimo instruktorių egzaminavimo tvarka

Motorinių transporto priemonių vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių teorinių žinių patikrinimo tvarką nustato VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-195 patvirtintas Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių egzaminavimo tvarkos aprašas.