LT

Atsparumo korupcijai lygis

Akcinėje bendrovėje „Regitra“ kasmet atliekamas Atsparumo korupcijai lygio (toliau – AKL) nustatymas. AKL yra pagal kiekybinius ir kokybinius kriterijus apskaičiuojamas rodiklis, apibūdinantis Vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžios įstaigos atsparumą korupcijai. Apskaičiuojant AKL vadovaujamasi Korupcijos prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 1V-698.

2024 m. AKL

 

Nustatyti korupcijos atvejai

Pranešimų apie pažeidimus statistika

 

Apklausos

2023 m. darbuotojų apklausos rezultatai

2023 m. klientų apklausos rezultatai

2022 m. darbuotojų apklausos rezultatai